Marka Tescil Konya , 0 332 323 32 00 , Marka Tescil Konya, Marka Tescili Konya, Konya Marka Tescili, Marka Patent Konya, Patent Tescil Konya, Marka Tescil

Marka Başvurusu Belgesi

Marka Başvurusu Belgesi

Marka Başvurusu Belgesi alımı için, Marka Başvurusu yapılmadan önce markanın ait olduğu sınıfının tespiti ve müracaatı yapılan tarih öncesinde marka başvurusu yapılıp yapılmadığının belirlenmesi gerekir.

Marka başvurusu için

  1. Marka Başvurusu, Marka müracaat sahibi tarafından doldurulmalıdır.
  2. Marka müracaat ücretinin ödenmesi ve dekontu
  3. Tescile konu edilecek logo veya işaret.
  4. Vekaletname

Marka başvurusu belgesi kapsamında Marka tescili, markanın özgünlüğünü belirtir. Bu gerekçe ile büyük önemi bulunmaktadır. Her ürünün kendine ilişkin özgün kimliğe gereksinimi olduğu gerçektir. Bu hususta marka tescil devreye girmektedir. Ürünler açısında marka oldukça yoğun öneme sahiptir.

Marka tescil hizmetleri, ürünlerin diğer işletmelerden ayrılmasını yardımcı olan farklı kılıcı tüm işaretlerdir. Bu işlemde asıl amaç farklı kılıcı niteliği kazandırmaktır. İnsan ismi, soy ismi, harf veya şekilde, logoda dahil tüm imgeler marka tescil belgesi ile korunmaya alınmaktadır.

Marka tescil, markanızı koruma kapsamına alarak kendinize ait olmasını yaramaktadır. Marka başvuru belgesi tescil alan markaları 10 seneliğe korumaya alınmaktadır. Bu sürede asıl sahibinin talebine göre her 10 senede bir uzatılabilir.

Marka tekel haklarının asıl sahibinin elinde olabilmesi açısında ilk yapması gereken marka tescil Konya Sistem Patent şirketimiz danışmanlığında tescile hak kazanılmış olması gerekmektedir. Gerekli müracaatı ardından markanın tüm hakları müracaat sahibine ait olmaktadır. Bu hususta size yardımda bulunacak en doğru kurumuz.

Marka başvurusu gerçekleşmeden evvel marka sorgulama uygulamasının yapılması önemlidir. Bu işlemi en sağlıklı netice almak adına işin uzmanı Konya marka tescil şirketimiz uzmanları tarafından veya yapılması daha sağlıklı sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.