Marka Tescil Konya , 0 332 323 32 00 , Marka Tescil Konya, Marka Tescili Konya, Konya Marka Tescili, Marka Patent Konya, Patent Tescil Konya, Marka Tescil

Marka Devir

Marka Devri

Marka Devri, Marka tescilinin yapıldığı ürün veya hizmet sınıflarının tamamının ya da bir bölümünün diğer kişi veya firma devredilmesi işlemidir. Bu işlem, Marka Vekili Sistem Patent şirketimiz marka tescil Konya ofisimiz danışmanlığından yapılmaktadır.

Marka devri yapılması ile Sistem Patent Konya marka tescil danışmanlık ofisimiz aracılığını ile yetkili merciler tarafına devir işlemi sicil kütüğüne kayıt edilmesi ile resmiyet kazanır. Firma devirlerinde aksi bir sözleşme yapılmamışsa devir Marka tescil işlemini de kapsamaktadır.

Marka Tescil edilmesinin ardından gerektiği hususlarda başka kişilere devri yetkili merci nezdinde mümkün olmaktadır. Markanın devri talebe bağlı şekilde kişiye veya kuruluşa yapılabilmektedir. Devir, marka müracaatı durumundayken de yapılabilmektedir. Lakin marka durumu ret ile neticelenmesi durumda mali açıdan zarara uğrama riski yer almaktadır.

Bir işletmeye ilişkin marka devir uygulaması firma tümü ile devrediliyorsa ayrıca markanın devri işlemi yapılması gerekmez.

Marka Devir İşleri Hizmetlerimiz;

  1. Devir işlemi yapılacak  markanın üzerinde hak var olup olmadığının tespit edilmesi ve rapor olarak sunulması
  2. Devir sözleşmesi oluşturulması ve noter tarafından bu devir işlemine gözetmen olunması.
  3. Devir işleminin  yetkili devlet kurumu nezdinde tescil kayıt işleminin gerçekleştirilmesi.
  4. Marka devri işlemi ile tescil belgesi hazırlanması ve alımı.

Marka Tescili Başvurusu için;

  1. Marka Başvuru formu, müracaat sahibi nezdinde doldurulmalıdır.
  2. Marka müracaat tutarının yatırılması ve belgeleyen dekontu
  3. Marka Tescil işlemine konu edilecek logo veya kelime.
  4. Vekaletname (Örneği ektedir)