Marka Tescil Konya , 0 332 323 32 00 , Marka Tescil Konya, Marka Tescili Konya, Konya Marka Tescili, Marka Patent Konya, Patent Tescil Konya, Marka Tescil

Marka Lisans Alınması Verilmesi

Marka Lisans Alınması Verilmesi

Marka işleminde Sistem Patent marka tescil Konya ofisimiz danışmanlığında Marka Lisans Alınması Verilmesi kapsamında yapılan 2 çeşit lisans türü vardır.

  1. İnhisari Lisans (Tekel Lisans)
  2. İnhisari olmayan lisans

İnhisari Lisans Nedir?

Bu tür marka lisans alınması verilmesi kapsamında Marka sahibi tescil hakkını açıkça bildirerek saklı tutmaması durumunda markasını kendisi de kullanıma geçiremeyeceği gibi, başka kişilere de lisans veremez. Bu kapsamda marka lisans anlaşmasında net olarak belirtilmesi durumunda bu kiralama inhisari olarak ifade edilir. Diğer bir kişi markasının başkası nezdinde kullanıma sunulmasını sözleşmede net olarak kullanıldığını ifade ederek yapmalıdır.

İnhisari Olmayan Lisans Nedir?

Bu marka lisans alınması verilmesi çerçevesinde Sözleşmede hükmedilmemiş veya marka hak sahibinin tescil edilmiş markasını kendisi icra edebileceği gibi başka kişilere de lisans olarak verebilir biçimde madde yazılması durumunda bu lisans, inhisari olmayan lisansı ifade eder.

Lisans sözleşmeleri tescil edilmiş markanın ürün ya da hizmetlerinin tümü adına olabileceği gibi, bir takım ürün ya da hizmetler adına da geçerli olabilir. Bu kapsamda açıkça sözleşmede ifade edilmesi gerekmektedir. Aynen devir işlemi gibi lisansı alınması istenen ürün veya hizmet açısında veya sınıf için olduğu ifade edilmelidir.

Marka Lisanslamanın çeşitleri, yapılış gayesi, kaynağına, ilgili kesimleri bağlı doktrinde değişik olarak adlandırılırsa da genel olarak lisans sözleşmeleri inhisari ile inhisari olmayan şeklinde lisans sözleşmeleri olarak ikiye ayrılır. İnhisari lisansta, lisans alan kişiye daha geniş sorumluluk ve olanaklar sağlamaktadır. Gerekçesi ise lisansı veren hak sahibi, hangi seneler arasında ne kadar bedel karşılığında verdiğini sözleşme yaparak belgelemiş olmasının yanında, karşıdaki bireyden ilave herhangi bir bedel talep edilmez.