Marka Tescil Konya , 0 332 323 32 00 , Marka Tescil Konya, Marka Tescili Konya, Konya Marka Tescili, Marka Patent Konya, Patent Tescil Konya, Marka Tescil

Marka Tescil Belgesi

Marka Tescil Belgesi

Marka tescil belgesi, logo veya kelimelerin kayıt altına alındığının kanıtıdır. Marka tescil başvurusu tam ve doğru yapılan, süresinde itiraz gelmeyen veya gelen itirazları reddedilmiş ve süresinde tescil belgesi hazırlama ücretinin yatırıldığını belirten belge dahil olmak kaydı ile eksik evrakları teslim edilmiş başvuru, tescil işlemi yapılarak Sicil defterine kayıt edilir arından Gazetede yayına çıkarılır. Müracaat sahibine verilmek için, markaya ait tescil belgesi hazırlanır.

Marka, ürün ya da ambalajı ile tescile konu olabilir. Bu durum kapsamında ürün veya ambalajın tescil işlemi, müracaat sahibine ürün veya ambalaj açısında inhisari hak kazandırmaz. İnhisari hak kazandırmayan bu çeşit etkenler tescil belgesinde açıkça ifade edilir.

Markaların ayırt edici niteliği bulunmayan unsur barındırdığının tespiti durumunda ve bu unsurun markada bulunmasının marka koruması çerçevesinde şüpheye neden olması durumunda, inhisari hak vermeyen bu çeşit unsurları, müracaatın Bültende yer alan ilanda ve tescil belgesinde açık bir şekilde belirtir. Bu biçimde yapılan yayım ilanına karşı müracaat sahibi  itiraz işleminde bulunabilir.

Yetkili devlet kurumu tarafında tüm işlemlerinin sona ermesine müteakip müracaat sahibine marka tescil belgesi verilir. Tescil belgesini orijinali bir defaya mahsus verilir. Sonradan talep edilen tescil belgelerinin tümü tescil belge sureti şeklinde verilir

Tescil belgesinde tescil ve koruma verilen emtia listesi de bulunmaktadır. Tescil belgesinde marka örneği ya da logo dahil olmak kaydı ile değişiklik isteği onaylanmaz.

Marka tescil belgesi on senede bir yenileme bedelinin yatırılması kaydı ile yenilenebilir. Marka başvurusu tarihinden başlayarak 10 senenin tamamlanmasına 6 ay kalınması ile yenileme işlemleri gerçekleşebilir.