Marka Tescil Konya , 0 332 323 32 00 , Marka Tescil Konya, Marka Tescili Konya, Konya Marka Tescili, Marka Patent Konya, Patent Tescil Konya, Marka Tescil

Patent Tescil

Buluş Nedir, Patent Tescil Nedir ?

Marka tescil Konya ofisimiz tarafından tescil edilen Buluş, teknoloji kapsamında bir ürüne veya usule yönelik spesifik probleme geliştirilen çözümdür.

Patent hukukunun temelini buluş terimi meydana getirir. Bir soruna yeni teknik bir çözüm üretmesi ya da bir işin yapılması için öneride bulunan yeni metotlar veya yeni ürünler de buluş şeklinde tanımlanabilir.

Buluş; buluş geliştirme faaliyetine teşvik etmek, endüstride uygulanması ile teknik, finansal ve sosyal gelişme kaydetmek amacı ile patent ya da faydalı model belgesi verilmesi ile korumaya alınır.

Patent Nedir?

Patent, cihaz veya buluş geliştiricisine, icat ettiği cihazın satışı, pazarlaması, seri üretimi, bir benzerinin imalatı gibi alanlarda ayrıcalıklar suna resmî belgedir.

Patent alma şartları;

  • Yenilik,
  • Tekniğin bilinen durumunu aşması
  • Sanayiye uygulanabilir olmaktır.

Patent hakkı, başka bireyler tarafından patent konusu ürünü üretme, satışa sunma ve çoğaltma hakkını 20 yıl boyunda kısıtlama hakkı tanıyan tekel yürütme ayrıcalığıdır. Bu hak kazanılırken buluş sahibi; buluşu ile ilişkili bütün bilgileri koruma isteminde bulunulan ülkede yer alan kamusal yetkili kurumuna detaylı şekilde bildirmesi gerekir.

Patent tescilleri alındıkları ülkeler açısından hak sahipliği kazandırır. Ülkemizde alınan bir patent, yalnızca ülkemiz sınırları kapsamında sahibine hak kazandırmaktadır. Bu haklar patentli cihazların başkaları nezdinde ülkemize ithal edilmesi halinde, hak sahibine ithalatı engelleme hakkı kazandırır.

Patent başvurusu yapılırken ilk aşama olarak , buluş sahibinin Sistem Patent Konya marka tescil ofisimize müracaat ederek patent araştırması yapılması gerekir.

Patent başvurusu için gerekli evraklar:

  1. Başvuru dilekçesi
  2. Patentle korunması talep edilen buluşa ait istemler
  3. Buluşun açıklamasın
  4. İsteme ait resimler
  5. Özet
  6. Tarifname