Marka Tescil Konya , 0 332 323 32 00 , Marka Tescil Konya, Marka Tescili Konya, Konya Marka Tescili, Marka Patent Konya, Patent Tescil Konya, Marka Tescil

Patent Teşvikleri

Patent Teşvikleri

Patent Teşvikleri, Ülkemizde geliştirilen buluşlar açısından patent başvurularında artış sağlanması ve buluşların patent tescil ile koruma kapsamına alınması gayesi ile bu teşvik desteği oluşturulmuştur. Sistem çerçevesinde gerek ulusal gerekse ülkeler arası patent başvurularda artış sağlanması hedeflenmektedir. Ülkemizde patent teşvik desteği sistemi 2 kurum nezdinde hayata konmuştur. Bu kuruluşlar ise; TUBİTAK ile KOSGEB’dir. Patent teşvik desteği ödemelerini de bu 2 kuruluş tarafından yapılmaktadır. Marka tescil Konya ofisimiz danışmanlığında bu desteklerden yararlanarak tescil işlemlerini yaptırabilirsiniz.

TUBİTAK Patent Teşvik Desteği Sistemi

Bu sistemde patent müracaatı esnasında temin edilmektedir. TUBİTAK patent teşvik desteği sisteminden Türk vatandaşları, ülkemiz sınırları kapsamında ve Türk firmaları, üniversiteler ile kamu kuruluşları yararlanabilmektedir.

KOSGEB Patent Teşvik Sistemi

KOSGEB patent teşvik destek sistemi çerçevesinde patent tescil belgesi alınmasının ardından yani harcamalar yapılmasının ardından temin edilmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu veya WIPO’ta taraf  ülkelere resmi patent ofisi olarak Sistem Patent Konya marka tescil şirketimize yapılan müracaatlarda geçerlidir.

Patent Teşvik Ödemeleri

Teşvikler genel anlamda 3 kısımda temin edilmektedir.

  1. Ulusal patent müracaatlarında (geri ödemesiz olarak )
  2.  Ülkeler arası veya bölgesel patent müracaatı aşaması (geri ödemesiz olarak)
  3. Ülkeler arası veya bölgesel patent müracaatında araştırma raporu yazılmasının sonrasındaki süreçte (geri ödemeli olarak)

Başvuruları İçin

  • Şekli Uygunluk Belgesi
  • Nüfus Cüzdanı / noter tasdikli imza sirküleri
  • Taahhütname
    • Vekilden alınan faturanın orijinali (Kapalı Fatura):
    • Vekil Firma ile yapılan sözleşmeye ait örnek