Marka Tescil Konya , 0 332 323 32 00 , Marka Tescil Konya, Marka Tescili Konya, Konya Marka Tescili, Marka Patent Konya, Patent Tescil Konya, Marka Tescil

Tasarım Tescil İtiraz Süreci

Tasarım Tescil İtiraz Süreci

Yayına çıkarılmış tasarımla ilişkili olarak, asıl veya tüzel şahıslar ile ilgili mesleki firmalar tasarımın yeni ile ayırt edici özelliğine nail olmaması gerekçesiyle veya hak sahipliğini baz alarak yayın tarihinden başlayıp 6 ay içinde tescil belgesi verilmemesi Konya tasarım tescil firması olarak Marka tescil Konya ofisimiz danışmanlığından Türk Patent ve Marka Kurumu nezdine itiraz edebilirler.

İtirazlar ilk önce şekli açıdan incelenir sonra karşı görüş açısından müracaat sahibine beyan edilir. İtiraza konu olan tasarımın hak sahibi ile yenilik ile ayırt edici özelliğine nail olup olmadığı, ibraz edilen belge veya evraklar ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu nezdinde analize tabi olur.

Tasarım tescil Konya ofisimiz danışmanlığında Tescil müracaatı yapılan ya da tescilli tasarımların Endüstriyel Tasarım Bültenlerinde ilana çıkarılan benzer müracaatların takip edilmesi ile vaktinde itirazın yapılması, tasarım sahiplerimizin hak kayıplarına engel olmaktadır.

Tasarım tescili incelemesiz sistem olarak kabul gördüğünden müracaatlar şekli inceleme sonrasında yetkili merci tarafından her ay düzenli yayına çıkarılan Endüstriyel tasarımlar nültende yayına alınmasında hüküm verilir.

Yayına çıkarılan tasarımlar 6 ay süre boyunca ilanda tutulur. Yayına çıkarılan tasarımlara bu süre içinde hiç bir itiraz yapılmaz ise, tasarım tescili netlik kazanır ve tasarım tescil belgesi müracaat sahibine iletilir.

İtirazların yapılabilmesi açısından en belirleyici 2 kıstas yenilik ile ayırt edici özelliklerdir. Bu 2 kavramı barındırmayan tasarımlar, itirazlar gelmesi ile iptal edilmesi olasıdır.