Marka Tescil Konya , 0 332 323 32 00 , Marka Tescil Konya, Marka Tescili Konya, Konya Marka Tescili, Marka Patent Konya, Patent Tescil Konya, Marka Tescil

Tasarım Tescili Hakları

Tasarım Tescili Hakları

Tasarımcının birden fazla kişi olması akabinde, kişiler arasında başka bir anlaşma yapılmamış ise tasarımcılar mülkiyet kriterleri kapsamında Tasarım Tescili Hakları sahibidir. Konya Tasarım Tescil ofisi olarak Konya marka tescil ofisimiz sizlere kapsamında hizmet sunmaktadır.

Tüm hak sahibi diğer hak sahiplerinden bağımsız şekilde alt kısımda yer alan işlemleri kendileri için yapabilir:

Hissesine düşen paydan serbest olarak tasarruf elde edebilir. Payın diğer kişiye devredilmesi durumunda diğer hak sahiplerinin önalım hakkı bulunmaktadır. Sahip olunan payın diğer kişiye devri yazılı yapılır aynı zamanda sicile kayıt edilir. Türk Patent ve Marka Kurumu, ön alımın kullanılabilmesi açısından bu durumu 2 ay içinde öteki hisse sahiplerine beyan eder. Ön alım, beyan tarihiden itibaren 1 ay içerisinde kullanıma gelebilir.

Öteki hak sahiplerine beyan bulunulmasının ardından tasarımı kullanımına sunabilir. Tasarım koruması açısından gerekli tüm tedbirleri alma hakkı vardır. Tasarımın kullanımı amacı ile diğer kişilere lisanslama, hak sahiplerinin hepsinin hüküm vermesi ile olasıdır. Fakat, yasal organ mevcut hükümleri göz önüne alarak, hakkaniyet düşüncesi kapsamında bu sorumluluğu hak sahipleri arasında yalnızca birine de atayabilir.

Ortak yapılan başvurusu ya da tasarımdan kazanılan hakların herhangi şekilde ihlale konu olması doğrultusunda, diğer kişiler aleyhine ceza ya da hukuk davası açılabilir. Öteki hak sahiplerinin açılan davaya iştirak edebilmesi açısından, ilgili durum davacı tarafından davanın başlatıldığı tarih itibari ile 1 ay içinde şahsına beyan edilir.